Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

31 lipca 2023

 

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

informuje, iż w dniach od 01 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupu oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

 

Każdy rolnik w ramach posiadanego limitu, który chce otrzymać zwrot podatku akcyzowego do wniosku powinien załączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach niewykorzystanego limitu
  z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 litrów/1 ha użytków rolnych i 40 litrów/1 DJP bydła;
 • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku w ramach limitu przysługującego w 2023 r. w ilości 40 litrów/1 DJP owiec, kóz i koni oraz 4 litry/1 sztukę świń.

 

W II terminie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do wysokości niewykorzystanego limitu
  z I naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;
 • 2 zł / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce,
  kozy i konie.

Dodatkowy limit z tytułu posiadania w 2022 r. świń, owiec, kóz i koni ustalany jest według stawki zwrotu podatku aktualnej na dzień wyliczenia, przy czym przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego za utrzymywane kozy, owce i świnie należy przedłożyć zaświadczenie o posiadanych DJP z ARiMR, zaś na utrzymywane konie oświadczenie o średniej rocznej liczbie DJP koni.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

/-/ Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki