Ochrona Danych Osobowych – RODO

Funkcję Inspektora Ochrony Danych, w Urzędzie Gminy Izbica oraz podległych jednostkach organizacyjnych, o którym mowa w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE pełni Tomasz Nowakowski (e’mail: [email protected]).

W/w Inspektor Ochrony Danych (w skrócie: „IOD”) pełni swoją funkcję w niżej wymienionym urzędzie oraz samorządowych jednostkach organizacyjnych z terenu naszej gminy:

  • Urząd Gminy w Izbicy – ul.Gminna 4, 22-375 Izbica
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy – ul.Gminna 4, 22-375 Izbica
  • Samorządowy Ośrodek Oświaty w Izbicy – ul.Gminna 4, 22-375 Izbica
  • Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze – ul.Krakowskie Przedmieście 72A, 22-375 Izbica
  • Gminna Biblioteka Publiczna im Anny Platto w Izbicy z/s w Tarnogórze – ul.Krakowskie Przedmieście 4A, 22-375 Izbica

Ogólna Klauzula Informacyjna – Urząd Gminy Izbica
Ogólna Klauzula Informacyjna.pdf

Informacje na temat stosowania RODO w związku z realizacją zadań z zakresu spraw obywatelskich:

Klauzule informacyjne dotycząca przetwarzania danych osobowych USC:
Klauzule informacyjne.pdf

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r., o ewidencji ludności:
Klauzula informacyjna.pdf

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny:
Klauzula informacyjna.pdf

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna.pdf