Władze Gminy

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica – JERZY LEWCZUK

ul. Gminna 4
22-375 Izbica

tel. 84 618 30 34 wew. 102
fax. 84 618 30 49
e-mail: [email protected]

Wójt Gminy Izbica przyjmuje w sprawach skarg i wniosków każdy poniedziałek w  godzinach  9.00 – 16.00

Z-ca Burmistrza – MAŁGORZATA RUN

ul. Gminna 4
22-375 Izbica

tel. 84 618 30 34 wew. 113
fax. 84 618 30 49
e-mail: [email protected]

Skarbnik – MONIKA PIŁAT

ul. Gminna 4
22-375 Izbica

tel. 84 618 30 34 wew. 103
fax. 84 618 30 49
e-mail: [email protected]

Sekretarz  MAGDALENA PRZYSIĘŻNIAK

ul. Gminna 4
22-375 Izbica

tel. 84 618 30 34 wew. 110
fax. 84 618 30 49
e-mail: [email protected]

Z-ca Burmistrza, Skarbnik, Sekretarz oraz kierownicy referatów przyjmują  w sprawach skarg i wniosków, w miarę możliwości codziennie w godzinach pracy