Oferta inwestycyjna

Gmina Izbica położona jest w województwie lubelskim, w południowo wschodniej części Polski. Administracyjnie należy do powiatu krasnostawskiego. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu statystycznego zakwalifikowana jest jako gmina wiejsko-miejska, co odzwierciedla struktura zatrudnienia, gęstość zaludnienia oraz wielkość głównej miejscowości gminy, jaką jest Izbica.

Całkowita powierzchnia Gminy wynosi 138,66 km2, stanowiąc 12,19% powierzchni powiatu. Pod względem powierzchni największe sołectwa tj. Wirkowice II, Stryjów, Orłów Murowany przekraczają 1000 ha. Struktura użytków rolnych przedstawia się następująco:

➢ użytki rolne: 75%

➢ użytki leśne: 18%

Gmina Izbica uchodzi za gminę typowo rolniczą i większość ludności statystycznie zatrudniona jest
w rolnictwie. Na terenie gminy nie występuje tzw. przemysł ciężki dzięki czemu gmina Izbica może pochwalić się wspaniałymi walorami przyrodniczymi i turystycznymi.

Najwyższy punkt gminy to wzniesienie o wysokości 289 m n.p.m. a najniższe miejsce położone jest na wysokości 180 m n.p.m.

Oferta inwestycyjna Gminy Izbica.pdf