Raport z konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2024-2030

19 kwietnia 2024

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2024-2030 przeprowadzono w terminie od 26.02.2024 r. do 02.04.2024 r., na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485, z 2023 r. poz. 28, 1688).

Raport z konsultacji projektu GPR – Gmina Izbica.pdf

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2024-2030.pdf

Zał.1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych – I.pdf

Zał.1 Podstawowe kierunki zmian funkcjonalno-przestrzennych – II.pdf

Protokół z przeprowadzonych w ramach konsultacji czynności.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki