Zapraszamy do wypełnienia ankiety konsultacyjnej do Gminnego Programu Rewitalizacji

28 listopada 2023

Badanie ma na celu ocenę stanu obecnego obszaru rewitalizacji, potrzeb mieszkańców oraz innych grup interesariuszy, a także wybór najbardziej pożądanych kierunków rozwoju.

Ankiety w postaci papierowej lub elektronicznej.

Ankieta jest dostępna:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Izbica pod adresem internetowym https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/ w zakładce ogłoszenia i komunikaty
  2. na stronie Gminy Izbica pod adresem internetowym https://www.gminaizbica.pl/  do pobrania w aktualnościach.
  3. w pokoju nr 3 Urzędu Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica.

Wypełnioną ankietę można przekazać w terminie do 06 grudnia 2023r.:

  1. drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected] (z dopiskiem „Ankieta konsultacyjna do pogłębionej diagnozy” ),
  2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica,
  3. osobiście do Urzędu Miasta i Gminy Izbica, Biuro Obsługi Interesanta parter lub pok. Nr 3.

W badaniu wziąć mogą udział mieszkańcy obszaru rewitalizacji, wyznaczonego zgodnie z uchwałą NR LXVI.462.2023 Rady Miejskiej w Izbicy  z dnia 05 października 2023 r, wszyscy mieszkańcy Gminy Izbica, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe oraz pozostałe zainteresowane podmioty.

Przypominamy, iż ankieta dotyczy obszaru rewitalizacji, składającego się z jednostek:

– OBSZAR D: Ostrzyca – Tarnogóra,

– OBSZAR I: Stryjów,

– OBSZAR J: Wólka Orłowska – Topola

Dokumenty do pobrania:

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki