Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Izbica za 2020 rok

31 maja 2021

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Wójt Gminy Izbica przedstawia Radzie Raport o stanie Gminy za rok 2020 w terminie do dnia 31 maja 2021 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Izbica za 2020 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Izbica.
Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania  zgłoszenia.”

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Izbica odbędzie się w dniu 15 czerwca 2021 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 14 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Izbica.

Formularz zgłoszenia do debaty oraz treść raportu znajdują się poniżej.

formularz_zgłoszenia.docx

Raport o stanie Gminy Izbica 2020.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki