ZAWIADOMIENIE w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i organów Sołectwa Orłów Murowany Kolonia

28 maja 2024

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica na podstawie Zarządzenia nr 138.2024 z dnia 28 maja 2024 roku zwołuje zebranie wiejskie w dniu 6 czerwca 2024 r. (czwartek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej, w celu przeprowadzenia wyborów Sołtysa i organów Sołectwa Orłów Murowany Kolonia.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie jego prawomocności.
 2. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
 3. Wybór Sołtysa i organów sołectwa
   1. zgłaszanie kandydatur,
   2. głosowanie,
   3. ustalenie wyników głosowania.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie zebrania.

Zarządzenie.pdf

Zawiadomienie.pdf

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica
/-/ Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki