Zawiadomienie o posiedzeniu w dniu 11.07.2024

5 lipca 2024

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.07.2024 o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Gminna 4 w Izbicy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej.

Proponowana tematyka posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej, oraz Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej w Mieście i Gminie Izbica na lata 2024-2030.

  2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przyjęcia do realizacji przez Miasto i Gminę Izbica zadania publicznego Gminy Ruda Huta, Gminy Skierbieszów, Gminy Łopiennik Górny, Gminy Żółkiewka, w zakresie pomocy społecznej, polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach wspomaganych dla mieszkańców Gminy Ruda Huta, Gminy Skierbieszów, Gminy Łopiennik Górny, Gminy Żółkiewka.

  3. Wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego

Grzegorz Repeć

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki