Zarządzenie nr 23 i 24 .2021 Wójta Gminy Izbica z dnia 4 lutego 2021 r

5 lutego 2021

Zarządzenie Nr 23.2021 Wójta Gminy Izbica z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021 

https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt29&func=selectsite&value[0]=2592

 

Zarządzenie Nr 24.2021 Wójta Gminy Izbica z dnia 4 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert konkursowych złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021

https://ugizbica.bip.e-zeto.eu/index.php?type=4&name=bt29&func=selectsite&value[0]=2593

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki