Zarządzenie Nr 190.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 14 października 2022 roku

14 października 2022

Zarządzenie Nr 190.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Izbica z dnia 14 października 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok

Zarządzenie-konsultacje-społeczne.pdf

Projekt uchwały.pdf

Załącznik do projektu uchwały.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki