Zaproszenie na XXXIV obrady sesji Rady Gminy Izbica VIII kadencji

4 sierpnia 2021

Obrady odbywać się będą w dniu 10 sierpnia 2021 roku (wtorek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Izbicy.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną.
 3. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Izbica.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Gminy Izbica.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Izbica na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Krasnostawskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 13. Dyskusja i wolne wnioski.
 14. Zakończenie sesji.

Proszę o wzięcie udziału  w sesji:

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki