Zaproszenie na XLVII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Izbicy w dniu 28 lipca 2022 roku

21 lipca 2022

Informuję, że na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)

 

 z w o ł u j ę XLVII  sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Izbicy

Obrady odbywać się będą w dniu 28 lipca 2022 roku (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Izbica, ul. Gminna 4

 

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVI Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLI.274/a.2022 z dnia 10 lutego 2022r Rady Miejskiej w Izbicy w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Tarnogórze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej im. Anny Platto w Izbicy.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII.290.2022 z dnia 03 marca 2022 roku w sprawie ustalenia zasad, na jakich przysługują sołtysom diety za udział w sesjach Rady Miejskiej i w sesjach sołtysów.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliw obowiązujących na terenie Gminy Izbica w roku szkolnym 2022-2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 10. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022 .
 16. Dyskusja i wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.

                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

                                                                                                /-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki