Zaproszenie na XLVII sesję Rady Miejskiej w Izbicy VIII kadencji

15 czerwca 2022

Obrady odbywać się będą w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) godz. 11.30 w sali konferencyjnej budynku Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnego w Izbicy, ul. Gminna 1A.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie Protokołu z III Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Dyskusja na temat projektu rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego kopalni kruszywa naturalnego – piasku „Dworzyska „ na terenie Gminy Izbica.
 7. Debata nad raportem o stanie Gminy Izbica za rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Izbica za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta I Gminy Izbica za 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Izbica.
 11. Podjecie uchwały w sprawie Przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Izbica na lata 2021-2027.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Izbica na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 820 położonej w miejscowości Dworzyska.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 823 położone w miejscowości Dworzyska.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 824 położonej w miejscowości Dworzyska.
 16. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej o numerze ewidencyjnym 881 położonej w miejscowości Dworzyska.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 19. Dyskusja i wolne wnioski.
 20. Zakończenie sesji.

 

 Proszę o wzięcie udziału w sesji

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki