Zaproszenie na XLIX sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

22 września 2022

Obrady odbywać się będą w dniu 29 września 2022 roku (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 

Proponowana tematyka sesji:

 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLVIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2022 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze instytucji kultury oraz przekazania informacji.
 6. Przyjęcie informacji o stanie przygotowania szkół z terenu Gminy Izbica do nowego roku szkolnego 2022/2023
 7. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Izbica 2022-2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki