Zaproszenie na XLIV sesję Rady Miejskiej

19 maja 2022

 

Obrady odbywać się będą w dniu 24 maja 2022 roku (wtorek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Miejskiej w Izbicy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjecie sprawozdania z prac Rady Gminy za rok 2021.
 6. Przyjecie sprawozdania z prac Komisji Stałych: Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Gminy za rok 2021.
 7. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej.
 8. Przyjęcia sprawozdania z działalności Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu.
 9. Przyjęcie sprawozdania z działalności Samorządowego Ośrodka Oświaty.
 10. Przyjecie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 11. Przyjęcie sprawozdania z oceny zasobów Pomocy Społecznej.
 12. Przyjecie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Izbica.
 13. Przyjecie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2021.
 14. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomani w  Gminie Izbica w 2021.
 15. Podjecie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 3007stanowiacej własność Gminy Izbica.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości o numerze ewidencyjnym 265/11.
 18. Podjecie uchwały w sprawie  nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 19. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 22. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla Gminy Izbica”
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 24. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 25. Podjecie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 26. Podjecie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 27. Dyskusja i wolne wnioski.
 28. Zakończenie sesji.

Proszę o wzięcie udziału  w sesji:

Przewodniczący Rady Miejskiej

Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki