Zaproszenie na obrady XXXV sesji Rady Gminy Izbica

23 września 2021

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXXV sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 29 września 2021r. (środa) godz. 11.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Izbica za pierwsze półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze instytucji kultury oraz przekazania informacji.
 6. Informacja o stanie przygotowania szkół z terenu Gminy Izbica do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliw obowiązujących na terenie Gminy Izbica w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbica.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki