Zaproszenie na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Izbica

1 lipca 2021

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXXIII sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 08 lipca  2021r. (czwartek) godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nadania imienia Stadionowi Gminnemu w Izbicy imienia Adama Suszka.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Rady Gminy Izbica w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
  8. Dyskusja i wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki