ZAPROSZENIE na obrady XXXI sesji Rady Gminy Izbica

6 maja 2021

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXXI sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 11 maja 2021r. (wtorek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie sprawozdań z działalności za rok 2020 gminnych jednostek organizacyjnych:
  – Gminnej Biblioteki Publicznej w Izbicy z/s w Tarnogórze;
  – Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Izbicy z/s w Tarnogórze;
  – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy.
 6. Przyjęcie informacji w sprawie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2020 dla Gminy Izbica.
 7. Przyjęcie informacji dotyczącej pracy Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Lubelskiego Okręgu Przemysłu Rolno-Spożywczego na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenie stawki opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniach przydomowych.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki