Zaproszenie na obrady XXVIII sesji Rady Gminy Izbica

17 grudnia 2020

 

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXVIII sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 22 grudnia 2020r. (wtorek) godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

 

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie analizy finansowo-organizacyjnej oświaty Gminy Izbica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Gminy na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Izbica na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 11. Dyskusja i wolne wnioski.
 12. Zakończenie sesji.

 

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem

procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

 

                                                                                  

                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy Izbica

                                                                                             /-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki