Zaproszenie na obrady XXIX sesji Rady Gminy Izbica w dniu 18 lutego 2021r.

12 lutego 2021

ZAPROSZENIE

Przewodniczący Rady Gminy Izbica zaprasza na obrady XXIX sesji Rady Gminy Izbica, które odbędą się w dniu 18 lutego 2021r. (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Izbica, ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

 4. Interpelacje i zapytania radnych.

 5. Przyjęcie sprawozdań z pracy za rok 2020 Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Rady Gminy.

 6. Przyjęcie sprawozdania Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za rok 2020.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII.184.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Izbica na rok 2021.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Chełm w 2021 roku (Ośrodek Pomocy Osobom Uzależnionym).

 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Zamość w 2021 roku (Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt).

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale Nr XXIX.194.2020 Rady Gminy Izbica z dnia 22 grudnia 2020 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 12. Rozpatrzenie pisma w sprawie sprzedaży działki (drogi gminnej) położonej we wsi Mchy.

 13. Rozpatrzenie pisma w sprawie zaopiniowania przedłożonego wstępnego projektu podziału nieruchomości położonej w Wirkowicach Pierwszych w celu wydzielenia drogi wewnętrznej.

 14. Rozpatrzenie petycji dotyczącej podjęcia przez Radę Gminy uchwały dotyczącej uzyskania przez Rząd RP pisemnej gwarancji od producentów szczepionek przeciwko wirusowi COVID-19, że w przypadku wystąpienia u społeczeństwa niepożądanych odczynów poszczepiennych poniosą wszelkie koszty finansowe i prawne.

 15. Dyskusja i wolne wnioski.

 16. Zakończenie sesji.

W związku z istniejącą pandemią, sesja Rady Gminy Izbica odbędzie się z zachowaniem

procedur bezpieczeństwa sanitarnego.

Przewodniczący Rady Gminy Izbica

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki