Zaproszenie na LXXI Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

20 marca 2024

Obrady odbywać się będą w dniu 27 marca 2024 roku (środa) godz. 10.30 w sali  Centrum Turystyczno-Edukacyjno-Kulturalnym ul. Gminna 1A w  Izbicy.

    Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXX  Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków i ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Izbica.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Izbica w 2024 roku.
 7. Rozpatrzenie uchwały w sprawie ustanowienia stypendiów sportowych i nagród oraz szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania stypendiów sportowych i nagród, a także ich rodzajów i wysokości.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2024-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2024.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy  
/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki