Zaproszenie na LXX Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji.

21 lutego 2024

Obrady odbywać się będą w dniu 27 lutego 2024 roku (wtorek) godz. 11 .00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

Proponowana tematyka sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LXVIII Sesji Rady Miejskiej i VIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej .

4. Interpelacje i zapytania radnych.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Izbica za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

6. Informacja z zakresu działalności Samorządowego Ośrodka Oświaty w Izbicy za rok 2023.

7. Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Izbicy na rok 2024.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2024.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Rozwoju , Modernizacji i Remontów Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2024-2028 Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o w Ostrzycy.

10. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody za nieodpłatne nabycie nieruchomości.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy.

13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy izbica.

14. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania wspomagane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym.

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.

23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”

24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”

25. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”

26. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”

27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbic

28. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Zamość .

29. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Chełm.

30. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego w 2024 roku.

31. Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Krasnostawskiego w 2024 roku.

32. Podjęcie uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Izbica na rok 2025 .

33. Dyskusja i wolne wnioski.

34. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

                   /-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki