Zaproszenie na LXVIII Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

21 grudnia 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 28 grudnia 2023 roku (czwartek) o godzinie 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXVII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2014-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu „ na lata 2014-2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o Partnerstwie w celu wspólnej realizacji projektu pn. ”Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego” i upoważnienia Burmistrza do zawarcia Porozumienia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad  działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Izbica.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 23. Dyskusja i wolne wnioski.
 24. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

                   /-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki