Zaproszenie na LXVI Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

31 października 2023

Obrady odbywać się będą w dniu  07  listopada 2023 roku (wtorek) o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXV Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie informacji o stanie i realizacji zadań oświatowych Gminy Izbica w roku szkolnym 2022/2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Izbicy i nadanie jej statutu.
 7. Podjęcie uchwały sprawie trybu zgłoszenia wniosku o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej przez Młodzieżową Radę Miejską w Izbicy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica na lata 2021-2030.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyłonienia przedstawiciela Gminy na członka Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie komunalizacji mienia Skarbu Państwa.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.
 14. Dyskusja i wolne wnioski.       
 15. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                                       

      /-/   Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki