Zaproszenie na LXV sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

28 września 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 05 października (czwartek) 2023r. o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i  Gminy  w Izbicy.

 Otwarcie sesji.

  1. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z LXIV Sesji Rady Miejskiej.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez dalszego biegu zgłoszenia kandydata na ławnika Pani Aliny Zofii Bojar, które nie spełnia wymogów formalnych.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Izbica.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
  7. Dyskusja i wolne wnioski.
  8. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki