Zaproszenie na LXIV sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

31 sierpnia 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 07 września (czwartek) 2023r. o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy  w Izbicy.

 Otwarcie sesji.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXIII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Przyjęcie informacji o stanie przygotowania Szkół z terenu Gminy Izbica do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencję 2024-2027.
 7. Podjęcie uchwały sprawie przystąpienia Gminy Izbica jako partnera do projektu „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 10. Dyskusja i wolne wnioski.
 11. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

/-/ Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki