Zaproszenie na LXIII sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

1 sierpnia 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 08 sierpnia (wtorek) 2023r o godzinie 11.00 r w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy  ul. Gminna 4 w Izbicy.

 

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LXII Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Złożenie ślubowania i wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wymiaru czasowego, w jakim publiczne przedszkole prowadzone przez Gminę Izbica zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania publicznego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu „raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica na lata 2021-2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ‘Zasłużony dla Gminy Izbica”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Okręgowego w Zamościu na kadencje 2024-2027.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2035.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 24. Dyskusja i wolne wnioski.
 25. Zakończenie sesji.

                                                                                                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki