Zaproszenie na LVIII Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

16 lutego 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 23 lutego 2023 roku (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVI Sesji Rady Miejskiej w Izbicy.
 4. Przyjęcie protokołu z VII Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Izbica za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Tarnogóra Kol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Izbica do współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Krasnegostawu i zawarcia porozumienia z pozostałymi jednostkami samorządu terytorialnego wchodzącymi w skład MOF Krasnegostawu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Lubelskie Sp.z.o.o z siedzibą w Kraśniku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 20. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 21. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 22. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 23. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Izbica”
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 26. Dyskusja i wolne wnioski.
 27. Zakończenie sesji.

 

                                                                           

          

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

                                                                                           Janusz Dusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki