Zaproszenie na LVI sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

24 stycznia 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 31 stycznia 2023 roku (wtorek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV,  Sesji Rady Miejskiej.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Wręczenie nagród laureatom konkursu „Szczęśliwa rodzina bez używek i przemocy”, organizowanego przez Gminną Komisję do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicy.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Izbicy na rok 2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rewizyjnej, Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica na lata 2023-2027
 11. Podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Zamość w 2023 r.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Chełm w 2023r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                 Janusz Dusznik         

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki