Zaproszenie na LV sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

22 grudnia 2022

Obrady odbywać się będą w dniu 29 grudnia 2022 roku (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu LI,  z Sesji Rady Miejskiej.
 4. Przyjęcie protokołu LII, z IV sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
 5. Przyjęcie protokołu LIII z V sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
 6. Przyjęcie protokołu LIV z VI sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej.
 7. Interpelacje i zapytania radnych.
 8. Złożenie ślubowania i wręczenie Aktu nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu, będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztu przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust.6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – prawo oświatowe.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Tarnogóra Kolonia.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale Nr XLIX.346.2022 z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wyrażenia woli przejęcia przez Gminę Izbica od Skarbu Państwa -Generalnego Dyrektora  Dróg Krajowych i Autostrad nieruchomości, na których wybudowano drogi o znaczeniu lokalnym w ramach inwestycji pn. „Budowa Drogi Ekspresowej S-17 Piaski-Hrebenne’ część 1 na odcinku realizacyjnym nr. 4: węzeł „Izbica” („Tarzymiechy”) bez węzła-węzeł ‘Zamość Sitaniec” („Sitaniec”)- wraz z węzłem, o długości ok. 10,3 km znajdujących się na terenie Gminy Izbica oraz wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie przejęcia zadania zarządzania tymi drogami
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2022.
 15. Dyskusja i wolne wnioski.
 16. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

/-/ Janusz Dzusznik

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki