Zaproszenie na LIX Sesję Rady Miejskiej VIII kadencji

10 marca 2023

Obrady odbywać się będą w dniu 16 marca 2023 roku (czwartek) godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Izbicy.

 

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LVIII Sesji Rady Miejskiej w Izbicy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Tarnogórze.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1km przebiegu pojazdu dla potrzeb ustalania zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Izbica na 2024 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2023.
 11. Dyskusja i wolne wnioski
 12. Zakończenie sesji.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                                    Janusz Dusznik     

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki