Zaproszenie na II Sesję Rady Miejskiej IX kadencji.

10 maja 2024

Obrady odbywać się będą w dniu 16 maja 2024 roku (czwartek) godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Izbica ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej w Izbicy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Komisji Stałych Rady Miejskiej w Izbicy:
  1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy.
  2. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej w Izbicy.
  3. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Izbicy.
  4. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy.
  5. w sprawie powołania i ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy.
  6. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa, Gospodarki Komunalnej i Budżetu Rady Miejskiej, oraz jej składu osobowego.
  7. w sprawie powołania i ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej.
  8. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy i ustalenie jej składu osobowego.
 1. Dyskusja i wolne wnioski.
 2. Zakończenie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy

Janusz Dusznik

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki