Zaproszenie na I Sesję Rady Miejskiej IX kadencji.

25 kwietnia 2024

Obrady odbywać się będą w dniu 07 maja 2024 roku (wtorek) godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Izbica ul. Gminna 4.

Proponowana tematyka sesji:

1. Otwarcie Sesji.

2. Wręczenie nowo wybranym radnym zaświadczeń o wyborze, przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

3. Złożenie ślubowania przez radnych.

4. Stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Przewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy.

6. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Izbicy.

7. Wręczenie nowo wybranemu Burmistrzowi zaświadczenia o wyborze, przez Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.

8. Złożenie ślubowania przez Burmistrza

9. Dyskusja i wolne wnioski.

10. Zakończenie sesji.

                                                                                                                     Proszę o wzięcie udziału w Sesji

                                                                                                                      Komisarz Wyborczy w Chełmie

                                                                                                                             Katarzyna Zawiślak

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki