Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ostrzycy dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

30 listopada 2023
Jednostka Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego OSP w Ostrzycy w ramach otrzymanej dotacji z WFOŚiGW w Lublinie w wysokości 15000 zł zakupiła trzy radiostacje przenośne Motorola, miernik wielogazowy oraz podpory do stabilizacji pojazdów wykorzystywanych przy wypadkach drogowych.
„Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Ostrzycy dofinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki