Wyższa stawka dopłaty do paliwa rolniczego w 2023 roku

25 stycznia 2023

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, że od 2023 r. producenci rolni ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, otrzymają większy zwrot podatku. Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosić będzie 1,20 zł do 1 litra oleju napędowego (poprzednia wysokość dopłaty do paliwa rolniczego wynosiła 1,00 zł do 1 litra. ) Oznacza to, że producent rolny może uzyskać:

  • 132 zł (110 litrów x 1,20 zł) do 1 ha użytków rolnych
  • 48 zł (40 litrów x 1,20 zł) do 1 średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Przypominamy o przedłożeniu aktualnego zaświadczenia z ARMiR o liczbie posiadanych dużych jednostek przeliczeniowych bydła – DJP

Wyższą stawkę zwrotu wprowadza rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Przypominamy, że wnioski będzie można składać w dwóch terminach, tj.

I tura

  • od 1 lutego do 28 lutego 2023 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2022 do 31 stycznia 2023 roku,

II tura

  • od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2023 roku.

Prosimy o terminowe składanie wniosków i nieodkładanie tych czynności na ostatni moment.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica

/-/mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki