Uwaga ważna informacja dla użytkowników kolektorów słonecznych!

22 grudnia 2022

W związku z pojawiającymi się zgłoszeniami od  mieszkańców dotyczącymi rozbitych szyb na kolektorach słonecznych służących podgrzewaniu ciepłej wody użytkowej prosimy właścicieli budynków o zadbanie aby spadające sople lodu lub śnieg nie stanowiły zagrożenia dla zamontowanych kolektorów słonecznych zainstalowanych na elewacjach budynków oraz gruncie.

W przypadku stwierdzenia przez właściciela/użytkownika zagrożenia mogącego uszkodzić kolektory prosimy o zlecenie usunięcia zalegającego lodu  lub śniegu wykwalifikowanym firmom dysponującymi odpowiednim sprzętem.

Powstałe uszkodzenia kolektorów z powyższych powodów nie będą uwzględniane przy naprawach powstałych uszkodzeń, a koszty napraw spoczywać mogą na użytkownikach instalacji.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki