W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2

15 października 2020

MIESZKAŃCY GMINY IZBICA

W związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 i wywoływaną przez niego chorobą „COVID-19”

Wójt Gminy Izbica

zaleca zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie następujących zasad i zaleceń:

1) Utrzymywania zasad higieny, w tym:

a) częste mycie rąk wodą z mydłem lub ich dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu o stężeniu co najmniej 60%,

b) zakrywanie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zgiętym łokciem lub chusteczką i natychmiastowe umycie rąk lub ich dezynfekcja i wyrzucenie chusteczki do zamkniętego kosza,

2) Unikania większych skupisk ludzi, w tym: uczestnictwa w zgromadzeniach, zebraniach, spotkaniach towarzyskich, obecności w lokalach gastronomicznych, miejscach handlowych, np. targach

3) Ograniczenia załatwiania spraw urzędowych, w tym w Urzędzie Gminy Izbica i gminnych jednostkach organizacyjnych: Szkołach i Przedszkolu, Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, Samorządowym Ośrodku Oświaty , Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu, Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach, które mogą być załatwione telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

Wykaz telefonów i adresów e-mailowych wyżej wymienionych instytucji załączamy do niniejszej informacji: wykaz.pdf

4) Ścisłego przestrzegania poleceń związanych z zagrożeniem epidemią wydawanych przez władze gminy, powiatu, służby sanitarne i medyczne, władze państwowe szczebla centralnego i wojewódzkiego,

5) W przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologoczną (SANEPID w Krasnymstawie) INFOLINIA 500-087-157,

6) Prosimy o nie transportowanie osób chorych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 do placówek służby zdrowia środkami transportu publicznego lub prywatnymi środkami transportu, lecz wyłącznie transportem medycznym,

7) W przypadku objęcia osób z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 kwarantanną, prosimy o ścisłe wykonywanie zaleceń kwarantanny.

 

 Wójt Gminy Izbica
/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki