Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej 2023

20 lutego 2023

Burmistrz Miasta i Gminy Izbica informuje, że Gmina Izbica zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym rolnicy z terenu gminy Izbica, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

  • folia rolnicza,
  • siatka do owijania balotów,
  • sznurek do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • opakowania typu Big Bag,

mogą składać informację o ww. odpadach w terminie do 10.03.2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica ul. Gminna 4 lub drogą elektroniczną na adres: [email protected].

Formularz oświadczenia jest dostępny na stronie Urzędu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica w pokoju nr 7.

W ramach realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą do dostarczenia odpadów pochodzących z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przyznany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

 

Załączniki w pdf:

Oświadczenie_o_ilości_posiadanych_odpadow_pochodzących_z_działalności_rolniczej.pdf

Oświadczenie_o_pomocy_de_minimis.pdf

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki