„Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”

17 czerwca 2024

Gmina Skierbieszów realizuje przedsięwzięcie „Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE w ramach Partnerstwa z Obszaru Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego”

Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie 05.03.2024r. – 30.09.2024r.

Wnioskodawca wraz z partnerami (Gmina Grabowiec, Gmina Kraśniczyn, Gmina Miączyn, Gmina Krasnystaw, Gmina Izbica, Gmina Stary Zamość) pragną stworzyć na obszarze objętym realizacją społeczności OZE, które najbardziej będą odpowiadać uwarunkowaniom regionu i potrzebom zidentyfikowanych interesariuszy. Przedsięwzięcie obejmuje opracowanie koncepcji rozwoju dla wybranych społeczności energetycznych, zatrudnienie koordynatora, szkolenia oraz akcje informacyjno-edukacyjne. Dla stworzenia społeczności OZE konieczne jest opracowanie koncepcji rozwoju, która określi kluczowe kierunki działania i główne cele.

Koncepcja składać się będzie z następujących elementów:

– diagnoza zasobów posaidanych przez członków społeczności energetycznej;
– przewidywany model funkcjonowania społeczności energetycznej;
– ogólny Plan Inwestycyjny;
– szczegółowy Plan Działań Przedinwestycyjnych.

W wyniku realizacji projektu powstaną społeczności energetyczne najbardziej dopasowane do potrzeb podmiotów biorących udział w przedsięwzięciu.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki