ROLNICY !!! – FOLIE

5 lipca 2021

ROLNICY !!! – FOLIE

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na zadanie pn. ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Izbica informuje, że Gmina Izbica zamierza złożyć wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania: ,,Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Rolnicy z terenu gminy Izbica, zainteresowani odbiorem folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, takich jak:

folia rolnicza

siatka do owijania balotów

sznurek do owijania balotów

opakowania po nawozach

opakowania typu Big Bag

mogą składać informację o w/w odpadach w terminie do 10.08.2021r. w Urzędzie Gminy Izbica ul. Gminna 4 lub drogą elektroniczną na adres [email protected], [email protected].

Wzór informacji jest dostępny na stronie Urzędu oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.

W ramach realizacji wyżej wymienionego przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników, którzy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dotacji.

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej stanowi pomoc de minimis.

W związku z tym pomoc zostanie przyznana rolnikom, których limit pomocy de minimis w rolnictwie przynany w ciągu ostatnich trzech lat nie przekroczył 20 000 euro.

Dokument w załączniku :

Folia-zalacznik-na-strone-folia-i-odpady-z-dzialalnosci-rolniczej-Izbica-lipiec-2021-6-R-soft.docx

Wójt Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki