Regulamin Akcji ,,Strażaków wspierajmy – elektrosprzęt oddajmy!”

25 sierpnia 2023

Uczestnikami Akcji mogą być Ochotnicze Straże Pożarne oraz Państwowe Straże Pożarne, mające siedzibę i działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które zgłosiły uczestnictwo w Akcji w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie (zwane dalej „Uczestnikami”).

Więcej informacji  tutaj

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki