Program Aktywni Obywatele

3 lutego 2021

Szanowni Państwo,

 

Pragniemy poinformować, iż rusza Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, którego celem jest wzmocnienie organizacji społecznych oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowić będą szczególną wartość.

W związku z powyższym zachęcamy do wypełnienia formularza, dzięki któremu Państwa adres  e-mailowy znajdzie się na liście mailingowej Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W ten sposób wszystkie informacje dotyczące naszych działań np.  informacje o naborze wniosków będą trafiały wprost do Państwa skrzynki mailowej.

Link do Formularza: https://bit.ly/AO-regionalny_formularz

 

Startuje Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny, w ramach którego organizacje pozarządowe wraz z partnerami (mogą nimi zostać instytucje publiczne, takie jak samorządy, szkoły, uczelnie, biblioteki, GOPS-y, MOPS-y oraz firmy prywatne) mogą ubiegać się o dofinansowanie na realizację swoich działań prowadzonych na terenie całej Polski (z wyjątkiem m.st. Warszawy) w czterech obszarach tematycznych:

 

1.     Ochrona praw człowieka
2.     Działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu
3.     Budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym
4.     Wsparcie rozwoju sektora społecznego

 

Nabór w ramach pierwszego konkursu planowany jest od 17 marca br.

Zapraszamy wszystkie organizacje i osoby zainteresowane Programem i pozyskaniem nowych środków na realizację swoich działań na bezpłatną konferencję on-line otwierającą Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, która odbędzie się w piątek, 5 lutego 2021 roku. Link do transmisji konferencji (część plenarna dostępna dla wszystkich zainteresowanych): Część plenarna transmitowana będzie m.in na Facebooku (na profilu Programu www.facebook.com/aktywniobywateleregionalny )

 

Strona programu: www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl

Program Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest flnansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach funduszy EOG. Jego budżet to 23 miliony euro.

 

Z poważaniem,

Monika Wędrychowicz

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki