Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Izbica w sprawie ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

7 sierpnia 2023

OGŁOSZENIE

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Izbica

Uprzejmie informuję, że wniosek złożony do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest, cz.1) Przedsięwzięcia z zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie  z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację i został wprowadzony na listę rezerwową zadań kwalifikujących się do dofinansowania w formie dotacji przez WFOŚiGW w Lublinie w roku 2023.

Zadanie to będzie mogło zostać dofinansowane w przypadku pojawienia się wolnych środków finansowych.

 

Burmistrz Miasta Gminy Izbica

                /-/ mgr Jerzy Lewczuk

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki