ODBIÓR NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH SAMOCHODEM ASENIZACYJNYM

12 lutego 2024

 

Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. Z O. O. w Ostrzycy informuje, że świadczy usługi odbioru i transportu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości  z terenu Miasta i Gminy Izbica.

Zamówienia samochodu asenizacyjnego do wywozu nieczystości płynnych należy dzwonić  w godzinach 7:00 – 15:00  do biura Spółki  Ostrzyca 144 22-375 Izbica pod następujący numer telefonu: 

500 540 803

Informujemy ponadto, że w siedzibie Spółki  Ostrzyca 144 22-375 Izbica istnieje możliwość podpisania umowy na wywóz nieczystości płynnych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00.

Obowiązek taki wprowadziła ustawa z dnia 7 lipca 2022 roku o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Osoby, które nie spełniły obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających z wyżej wymienionej ustawy (nie podpisały umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych)  powinny to niezwłocznie uczynić.

 /-/ Zarząd Spółki

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki