Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

16 marca 2021

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póżn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm. )

­  zawiadamiam

że w dniu 16 marca 2021 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie ul. Diamentowa 15, 20-417 Lublin reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę  Zawadzińską, dla zamierzenia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn40 oraz przyłącza gazu dn25 na działkach oznaczonych nr ewid. 183/2, 154, 122/2, 122/1, 121/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Orłów Drewniany Kolonia, Gmina Izbica.

W związku z powyższym strony mogą w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia zapoznać z dokumentami w siedzibie Urzędu Gminy w Izbicy ul. Gminna 4, w pokoju nr 2 oraz w przypadku zastrzeżeń wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego z siedzibą w Chełmie za pośrednictwem Wójta Gminy Izbica

Wójt Gminy Izbica
/-/ Jerzy Lewczuk

 

Obwieszczenie w formie PDF: Obwieszczenie.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki