NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

25 maja 2021

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

Od 1 stycznia 2021 r. na terenie Powiatu Krasnostawskiego jest świadczona nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.
Forma zapisu:
Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  (82) 576 52 11 do 13
Kto udziela porad?
Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego. Ponadto porad będą mogli udzielać doradcy podatkowi – w zakresie prawa podatkowego oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie związane ze świadczeniem pomocy prawnej).
Dla kogo?
Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Oświadczenia osób uprawnionych dostępne są w załączniku

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

 • wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,

 • przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań,

 • nieodpłatną mediację (dostępną od 2020 r.).

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

 • działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji – w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy;

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej;

 • prawa cywilnego;

 • spraw karnych;

 • spraw administracyjnych;

 • ubezpieczenia społecznego;

 • spraw rodzinnych;

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie
powiatu krasnostawskiego

Punkt 1. Adres punktu: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, obsługiwany przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie

 

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

12:00 – 16:00

Wtorek

12:00 – 16:00

Środa

12:00 – 16:00

Czwartek

12:00 – 16:00

Piątek

12:00 – 16:00

 

Punkt 2. Adres punktu: Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka, obsługiwany przez organizację pozarządową: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin (radcowie prawni, adwokaci)

 

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8:00 – 12:00

Wtorek

8:00 – 12:00

Środa

8:00 – 12:00

Czwartek

8:00 – 12:00

Piątek

8:00 – 12:00

 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na
terenie Powiatu Krasnostawskiego

Punkt 3. Adres punktu: Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, ul. Lwowska 28/22, 22-400 Zamość (adwokat, doradca obywatelski)

 

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08:00 – 12:00

Wtorek

08:00 – 12:00

Środa

08:00 – 12:00

Czwartek

08:00 – 12:00

Piątek

08:00 – 12:00

 

Na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości znajdują się wszystkie niezbędne informacje związane z nieodpłatną pomocą prawną: http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Oświadczenie w formie PDF :
Oswiadczenie-koszty.pdf

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Krasnostawskiego

Punkt 1. Adres punktu: Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, obsługiwany przez adwokatów zrzeszonych w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Lublinie oraz radców prawnych zrzeszonych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie.

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

12 00 – 16 00

Wtorek

12 00 – 16 00

Środa

12 00 – 16 00

Czwartek

12 00 – 16 00

Piątek

12 00 – 16 00

Punkt 2. Adres punktu: Urząd Gminy Żółkiewka, ul. Hetmana Żółkiewskiego 2, 22-335 Żółkiewka, obsługiwany przez organizację pozarządową: Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”, ul. Gospodarcza 26, 20-213 Lublin (radcowie prawni, adwokaci).

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

8 00 – 12 00

Wtorek

8 00 – 12 00

Środa

8 00 – 12 00

Czwartek

8 00 – 12 00

Piątek

8 00 – 12 00

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Krasnostawskiego

Punkt 3. Adres punktu: Urząd Gminy w Łopienniku Górnym, Łopiennik Nadrzeczny 3A, 22-351 Łopiennik Górny, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację Rozwoju Świadomości Obywatelskiej Experto Pro Bono z siedzibą w Zamościu, ul. Lwowska 28/22, 22-400 Zamość (adwokat, doradca obywatelski).

Dzień tygodnia

Godziny otwarcia

Poniedziałek

08 00 – 12 00

Wtorek

08 00 – 12 00

Środa

08 00 – 12 00

Czwartek

08 00 – 12 00

Piątek

08 00 – 12 00

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki