Konkurs GKRPA 2022

28 października 2022

UWAGA KONKURS PLASTYCZNY

Gminna komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Izbicy zaprasza wszystkie dzieci Szkół Podstawowych do udziału w konkursie plastycznym ph. 

„Szczęśliwa  Rodzina Bez Używek i Przemocy”

Regulamin Gminnego Konkursu z Profilaktyki Uzależnień

I. Postanowienia ogólne:

1.Organizatorem konkursu jest GKRPA w Izbicy.

2.Cel konkursu:

     –  kształtowanie i promowanie pozytywnych norm i  wartości społecznych

 • promowanie zdrowego stylu życia z dala od alkoholu, nikotyny, narkotyków, dopalaczy i przemocy
 • promowanie wspólnych, bezpiecznych form spędzania wolnego  czasu
 • zwiększanie obszaru świadomości o zagrożeniach uzależnieniami
 • kształtowanie odpowiedniej postawy wobec własnego zdrowia i relacji w rodzinie
 • rozwijanie kreatywności i zainteresowań plastycznych, promujących zdrowy styl życia
 • Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  • kategoria I – indywidualne prace uczniów klas I- IV
  • kategoria II – indywidualne prace uczniów klas V – VIII

3.Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną, bez użycia plasteliny, na kartonie formatu A4 dla kategorii I, A3 dla kategorii II. Prace należy  złożyć do 10 listopada w Urzędzie Miasta i Gminy Izbica.

4.Warunki uczestnictwa i zasady konkursu:

– Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Izbica.

– Do prac należy dołączyć: kartę zgłoszeniową uczestnika i oświadczenie

 1. Prace konkursowe oceni Komisja Konkursowa powołana przez organizatora.
 2. Kryteria oceny:

          –  zgodność pracy z tematyką

          –  inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki

          –  czytelność przekazu

          – ogólne wrażenia estetyczne

Wszystkie prace będą nagrodzone.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki