Izbica: Skierowania na pomoc żywnościową

20 grudnia 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy wydaje skierowania, upoważniające najbardziej potrzebujących mieszkańców do otrzymania paczek żywnościowych. Pierwsza transza produktów z nowej edycji unijnego programu pomocy żywnościowej ma być dostarczona już w 2022 roku, ale ale by je otrzymać trzeba wcześniej uzyskać wspomniany dokument.Wsparcie przysługuje osobom, które spełniają kryterium dochodowe. W przypadku osoby samotnie gospodarującej dochód nie może przekraczać 1 542 złotych miesięcznie, a w przypadku osób w rodzinie – 1 161 złotych 60 groszy na osobę.

By udokumentować dochód za listopad i otrzymać skierowanie na pomoc żywnościową trzeba się zgłosić do GOPS w Izbicy z decyzją o pobieranej rencie lub emeryturze, w przypadku osób utrzymujących się z rolnictwa – z nakazem podatkowym z 2021 roku, zaświadczeniem z pracy o zarobkach netto albo decyzją o pobieranych świadczeniach rodzinnych. GOPS przypomina, że świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu.

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki