Informacja Wójta Gminy Izbica z dnia 20.10.2021

20 października 2021

Wójt Gminy Izbica informuje o poddaniu konsultacjom społecznym projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 21 października 2021 r. do dnia 3 listopada 2021 r. Formą konsultacji jest wyrażenie opinii o Programie. Opinie należy przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Izbica, ul. Gminna 4, 22-375 Izbica lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: [email protected] do dnia 3 listopada 2021roku.

W załączeniu:

– projekt uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Izbica z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok.

Wójt Gminy Izbica

/-/ mgr Jerzy Lewczuk

Załączniki:

Zarządzenie.pdf

Załącznik do zarządzenia 167.2021.pdf

Załącznik do zarządzenia 167.2021.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy Izbica

Adres Gminna 4
22-375 Izbica
Telefon (84) 618 30 34
Fax (84) 618 30 49
EPUAP Skrytka: /3ov97yks4s/skrytka
Wpłaty Konto podstawowe:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
64 9610 0002 0000 0824 2007 0002

Odpady komunalne:
Bank Spółdzielczy w Izbicy
60 9610 0002 2001 0000 0824 0016

Godziny pracy

Poniedziałek:
8:00 - 16:00
Wtorek:
7:00 - 15:00
Środa:
7:00 - 15:00
Czwartek:
7:00 - 15:00
Piątek:
7:00 - 15:00

Przydatne linki